Tupperware

Er du interesseret i at deltage i et Tupperware arrangement med  ting, der er tilpasset den snævre plads på en båd, er der mulighed d. 18. juni i klubhuset.

Læs mere her .

Aktivitetetsgruppen

Standerhejsning

SHS/HBK – fælles standerhejsning
Lørdag den 6. april 2019

Kl. 13.00. Klubberne ved hver deres stander
                               Stander op, med tale af formanden m.m.
                          Klubben byder samtidig på en lille en.

   Kl. 13.30. Fællesspisning for begge klubber
                     Café Mågens Frokostbuffet.
                     Pris pr. kuvert kr. 120,-      

                                            Tilmelding i Café Mågen – eller på 4071 7270

SHS generalforsamling 2019

SHS indkalder til Ordinær Generalforsamling

Fredag den 15. marts, kl. 19.00 i klubhuset på Havneø Mågen

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2018
 3. Forelæggelse af regnskab for 2018 til godkendelse
 4. Behandling af eventuelle indkomne forslag
 5. Forelæggelse af budget for det kommende år
 6. Fastlæggelse af kontingent og indskud for det kommende år
 7. Valg af formand for en periode af 2 år i ulige årstal. På valg: Finn Dalhoff
 8. Valg af kasserer for en periode af 2 år i lige årstal. Ikke relevant.
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode på to år
  På ulige årstal: Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant. På valg: Johannes M. Bührmann til bestyrelsen og Kaj Krogh som suppleant.
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg: Inger Lind og Per Henriksen som revisorer, og Hans Otto Thøgersen som revisorsuppleant.
 11. Valg til havnebestyrelsen for S/I Greve Marina
  På ulige årstal: 1 bestyrelsesmedlem. På valg: Marianne Pedersen
 12. Valg af medlemmer til udvalg.
     Infoudvalg: På valg: Ib Christiansen, Jørgen Lind, Finn Dalhoff og Svend Röttig
     Sejladsudvalg: På valg: Jørgen Lind og Steen Jørgensen.
     Aktivitetsudvalg: På valg: Bente Henriksen
 13. Eventuelt

Mød op til generalforsamlingen og få en gratis SHS-stander.

Vel mødt
Bestyrelsen.

Glædelig Jul

Billedresultat for julenisser

Kære SHS’er

I ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår

Som traditionen byder, mødes vi på årets sidste dag, den 31. december, kl. 12.00 i klubhuset til vin og kransekage.

Med ønsket om en god 2019 sæson

Bestyrelsen
SHS

Ø-udvalget orienterer

Der indkaldes til orienteringsmøde torsdag d. 27.september kl. 19.00.

Mødet afholdes i klubhuset.

På mødet vil der blive talt om havnens økonomi og tanker omkring havnens fremtidsplaner – der kan ikke vedtages noget, da det kun kan ske på de årlige generalforsamlinger!

Læs mere her

Bådoptagning 2018

Datoer for bådoptagning er i kalenderen, men  her kommer en samlet oversigt.
Alle dage fra kl. 8.00

Fredag d. 21. september
Fredag d. 28. september

Lørdag d. 6. oktober
Fredag d. 12. oktober
Onsdag d. 17. oktober
Lørdag d. 27. oktober
Tirsdag d. 6. november
Fredag d. 16. november