Bådoptagning og søsætning

I forbindelse med søsætning og bådoptagning er flytning og placering af
bådstativer og bukke alene bådejerens ansvar.
Søsætning:
• Ved søsætning anbringes de udleverede årsmærker på båd og på bådstativet
• Tomme malerdåser, pensler, maleruller og andre løsdele fjernes umiddelbart fra landpladsen
• Senest den 15. maj flyttes stativ eller bukke til anvist plads. Både der søsættes efter 15. maj
skal umiddelbart i forbindelse med søsætningen flytte stativ eller bukke til anvist plads.
Oplysning om placering fås ved henvendelse til havnefogeden.
Såfremt flytning af stativ og oprydning skal foretages af havnefoged/vognmand opkræves et gebyr på minimum 500,00 kr.
Bådoptagning: 
• Navn, bådnavn, bro og pladsnummer samt telefonnummer anføres på listen for bådoptagning for den ønskede dato senest 5 dage før bådoptagningen.
• Oplysning om placering af bådstativ/bukke fås ved henvendelse til havnefogeden 2 dage før bådoptagningen.
• Indhalerliner skal fjernes fra bro og agterpæle inden bådoptagning.
• Bådejeren har ansvaret for at bådstativ/bukke er klargjort til bådoptagning
Såfremt flytning af stativ skal foretages af havnefoged/vognmand opkræves et gebyr på minimum 500,00 kr.
Indhalerliner, der ikke er fjernet af bådejeren, skæres fri af broen og agterpæle på bådpladser, hvor båden er kommet på land. Bådejeren opkræves et gebyr på 500,00 kr.
Indhalerliner, der benyttes i vinterhalvåret, skal holdes fri af vandet, således eventuel is ikke kan påvirke indhalerlinerne.

Havneøen Mågen, den 28. februar 2011
Ø-udvalget

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.