Standerhejsning – ændring!

SHS’s standerhejsning er på lørdag, d. 10. april. På grund af de fortsatte Corona restriktioner er der ikke planlagt nogen social komsammen, som det er traditionen. Det betyder bl.a., at der ikke må være samlet mere end 10 personer, og det er derfor bare bestyrelsen, der hejser standeren. Af praktiske grunde er tidspunktet derfor flyttet fra kl. 13.00 til kl. 11.00.

Vi ser frem til en sejlsæson 2021 med forhåbentlig godt vejr, så vi kan nyde at komme på vandet, selv om standeren kommer op i stilhed.

Bestyrelsen