Ø – Udvalget orienterer

Ø-Udvalget afholder orienteringsmøde i klubhuset torsdag d. 31. januar 2019, kl. 19.00.

Mød op og hør de seneste nyheder om aktuelle emner