Mågen har fået ny hjemmeside

Bemærk at vores havneø Mågen har fået en ny hjemmeside. Der vil løbende komme nyheder fra Havnebestyrelsen og havnefogeden, så klik ind på den og følg med:
www.maagen-gm.dk