Kategoriarkiv: Nyt fra bestyrelsen

Standerhejsning – ændring!

SHS’s standerhejsning er på lørdag, d. 10. april. På grund af de fortsatte Corona restriktioner er der ikke planlagt nogen social komsammen, som det er traditionen. Det betyder bl.a., at der ikke må være samlet mere end 10 personer, og det er derfor bare bestyrelsen, der hejser standeren. Af praktiske grunde er tidspunktet derfor flyttet fra kl. 13.00 til kl. 11.00.

Vi ser frem til en sejlsæson 2021 med forhåbentlig godt vejr, så vi kan nyde at komme på vandet, selv om standeren kommer op i stilhed.

Bestyrelsen

Glædelig Jul

Billedresultat for julenisser

Kære SHS’er

I ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår

Som traditionen byder, mødes vi på årets sidste dag, den 31. december, kl. 12.00 i klubhuset til vin og kransekage.

Med ønsket om en god 2020 sæson

Bestyrelsen
SHS

SHS’s Standernedtagning

Lørdag, d. 26. oktober 2019

Kl. 13:00   Formanden tager standeren ned.

Kl. 13:15  Klubben serverer “en lille en”. De, som har bestilt mad, betaler direkte til caféen.                             Yderligere er der salg af lodder  til lotteriet

Kl. 14:00   Caféens menu serveres.  Forret; Ananas med hønsesalat og flutes.
Hovedret: Kalvesteg stegt som vildt med stegte kartofler, rødvinssovs og
Waldorfsalat.  Pris 150.00 kr.
Drikkevarer købes i cafeen.

Kl. 15:00  Kaffe og æblekage

Kl. 15:30 Underholdning og lotteritrækning

Tilmelding senest onsdag den 23. oktober 2019 direkte til caféen, Tlf. 24 21 30 83.
Tilmelding er bindende.

Vel mødt!
Aktivitetsudvalget

Standerhejsning

SHS/HBK – fælles standerhejsning
Lørdag den 6. april 2019

Kl. 13.00. Klubberne ved hver deres stander
                               Stander op, med tale af formanden m.m.
                          Klubben byder samtidig på en lille en.

   Kl. 13.30. Fællesspisning for begge klubber
                     Café Mågens Frokostbuffet.
                     Pris pr. kuvert kr. 120,-      

                                            Tilmelding i Café Mågen – eller på 4071 7270

SHS generalforsamling 2019

SHS indkalder til Ordinær Generalforsamling

Fredag den 15. marts, kl. 19.00 i klubhuset på Havneø Mågen

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2018
 3. Forelæggelse af regnskab for 2018 til godkendelse
 4. Behandling af eventuelle indkomne forslag
 5. Forelæggelse af budget for det kommende år
 6. Fastlæggelse af kontingent og indskud for det kommende år
 7. Valg af formand for en periode af 2 år i ulige årstal. På valg: Finn Dalhoff
 8. Valg af kasserer for en periode af 2 år i lige årstal. Ikke relevant.
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode på to år
  På ulige årstal: Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant. På valg: Johannes M. Bührmann til bestyrelsen og Kaj Krogh som suppleant.
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg: Inger Lind og Per Henriksen som revisorer, og Hans Otto Thøgersen som revisorsuppleant.
 11. Valg til havnebestyrelsen for S/I Greve Marina
  På ulige årstal: 1 bestyrelsesmedlem. På valg: Marianne Pedersen
 12. Valg af medlemmer til udvalg.
     Infoudvalg: På valg: Ib Christiansen, Jørgen Lind, Finn Dalhoff og Svend Röttig
     Sejladsudvalg: På valg: Jørgen Lind og Steen Jørgensen.
     Aktivitetsudvalg: På valg: Bente Henriksen
 13. Eventuelt

Mød op til generalforsamlingen og få en gratis SHS-stander.

Vel mødt
Bestyrelsen.

Glædelig Jul

Billedresultat for julenisser

Kære SHS’er

I ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår

Som traditionen byder, mødes vi på årets sidste dag, den 31. december, kl. 12.00 i klubhuset til vin og kransekage.

Med ønsket om en god 2019 sæson

Bestyrelsen
SHS

Persondataforordningen

Dine private oplysninger hos SHS

Persondataloven erstattes af persondataforordningen den 25. maj 2018. Idrætsforeningerne i Danmark har i mange år været underlagt lovregler for behandling af personoplysninger. Men fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler, nemlig EU’s persondataforordning og en ny dansk databeskyttelseslov.

Forordningen medfører en skærpelse af nogle af de pligter, der følger med, når SHS beder om personoplysninger, f.eks. forpligtelser om dokumentation for, hvordan SHS behandler personoplysningerne, og om orientering af dig som medlem af SHS, hvordan disse oplysninger bruges.

Lidt forenklet sagt kræver forordningen, at SHS som dataansvarlig har vurderet forholdene og truffet fornuftige beslutninger. Bestyrelsen har derfor udarbejdet en privatlivspolitik. Denne kan læses her

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at spørge formanden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen”