Kategoriarkiv: Alle

Generalforsamling, S/I Greve Marina

Herved indkaldes til S/I Greve Marinas ordinære generalforsamling for 2020 & 2021

Tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 19:00

På Hedelyskolen i kantinen

Dønnergårds Alle 30, 2670 Greve

Grundet Corona vil der kun være adgang for 1 person pr. andelshaver!

Der kræves tilmelding senest d. 11. juni 2021

til E-mail: havnen@fwn.dk mærket Mågen eller Hejren.

Der vil være krav om et gyldigt Coronapas for at få adgang!

Der vil endvidere være krav om mundbind, når ikke man sidder ned!

Denne indkaldelse bør være sendt til alle andelshavere/bådpladsejere, men det ser desværre ud til, at ikke alle har modtaget den. Hvis du ikke har fået den, kan du henvende dig til Mågens Havnekontor for at få tilsendt hele indkaldelsen med dagsorden og bilag.

 

Hyggekap

Hyggekapsejladserne begynder igen, første gang er d. 13. maj, Kristi Himmelfarts dag, det må være en god anledning til at komme ud på vandet.

Der er informations- og skippermøde torsdag d. 22. april kl. 19.00. Det bliver et virtuelt møde via
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting
Learn More | Meeting options

Er du interesseret i flere detaljer, kan du finde mere her:

Indbydelse til skippermøde
Hyggekapsejladsregler

 

Generalforsamling, udsættes

Grundet COVID-19 restriktioner udsættes SHS generalforsamling – planlagt 5. marts 2021 – indtil det igen er sundhedsfagligt forsvarligt at mødes. Hvornår det bliver er endnu uvist.

SHS bestyrelse har godkendt et nødbudget med uændret kontingent således, at der kan opkræves kontingent og klubbens aktiviteter kan forsætte i 2021, til der kan afholdes en ordinær generalforsamling.

Bestyrelsens håber, at klubbens medlemmer har det godt og passer på sig selv og andre, når de færdes på havnen.

Med venlig hilsen

SHS bestyrelse

SØFORKLARING

SØFORKLARING, November 2020 er nu udkommet, men kun i en elektronisk udgave.
Hele bladet kan ses her

I indholdsfortegnelsen kan man ved at trykke på titlen se de enkelte artikler for evt. nemt at kunne printe den ud. Er artiklen på 2 sider, er der et link i nederst højre hjørne: Næste side

Klubaften

SHS klubaften har ikke bare holdt sommerferie, men også Corona ferie. Officielt skulle der nu ikke være noget i vejen for, at vi igen kan mødes og få nogle hyggelige timer med kaffe, hjemmebag og historier om løst og fast.

Vi vil selvfølgelig opfordre til at Corona reglerne følges, og de der har lyst, er velkomne til at møde op i Cafe Mågens skolestue tirsdag aften kl. 19. Første gang vil være d. 1. september.

 

Søforklaring

SØFORKLARING, Maj 2020 udgives i en skrabet version og kun elektronisk.
Hele bladet kan ses her

Nedenfor er der givet mulighed for at se de enkelte artikler separat
for evt. nemt at printe dem ud.

Indholdsfortegnelse                                         Side
 Formanden har ordet                                         3
Referat fra Generalforsamling                          4
Ø-Udvalget orienterer                                         8
Velkommen til nye medlemmer                        9
Forholdsregler mod Covid-19                           10
Hyggekap                                                             11
Spørgeskema                                                      12
Skema                                                             bilag