Forfatterarkiv: Administrator

SHS Generalforsamling 2020

SHS indkalder til Ordinær Generalforsamling
Fredag den 6. marts, kl. 19.00, 2020 i klubhuset på Havneø Mågen
Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for 2019
3. Forelæggelse af regnskab for 2019 til godkendelse
4. Behandling af eventuelle indkomne forslag
5. Forelæggelse af budget for 2020
6. Fastlæggelse af kontingent og indskud
7. Valg af formand for en periode af 2 år i ulige årstal. Ikke relevant da Finn Dalhoff er valgt for        en toårig periode
8. Valg af kasserer for en periode af 2 år i lige årstal. På valg er Hans Kofoed
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode på to år
– På ulige årstal: 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant. Ikke relevant da Johannes M.                          Bührmann    til bestyrelsen og Kaj Krogh som suppleant er valgt for 2 år
– På lige årstal: 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. På valg er Bente Henrik-sen og                Steen Jørgensen samt Marianne Pedersen som suppleant
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg er Inger Lind og Per Henriksen som                    revisorer, og Hans Otto Thøgersen som revisorsuppleant.
11. Valg til havnebestyrelsen for S/I Greve Marina
– På ulige årstal: 1 bestyrelsesmedlem. Ikke relevant da Marianne Pedersen er valgt for en              periode af 2 år
– På lige årstal: 1 suppleant. Der mangler en suppleant
12. Valg af medlemmer til udvalg.
– Infoudvalg, nuværende: Ib Leif Christiansen, Jørgen Lind, Finn Dalhoff og Svend Röttig
– Sejladsudvalg, nuværende: Jørgen Lind og Steen Jørgensen.
– Aktivitetsudvalg, nuværende: Bente Henriksen
13. Eventuelt

Mød op til generalforsamlingen og få en gratis SHS-stander.
Vel mødt
Bestyrelsen.

Glædelig Jul

Billedresultat for julenisser

Kære SHS’er

I ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår

Som traditionen byder, mødes vi på årets sidste dag, den 31. december, kl. 12.00 i klubhuset til vin og kransekage.

Med ønsket om en god 2020 sæson

Bestyrelsen
SHS

SHS’s Standernedtagning

Lørdag, d. 26. oktober 2019

Kl. 13:00   Formanden tager standeren ned.

Kl. 13:15  Klubben serverer “en lille en”. De, som har bestilt mad, betaler direkte til caféen.                             Yderligere er der salg af lodder  til lotteriet

Kl. 14:00   Caféens menu serveres.  Forret; Ananas med hønsesalat og flutes.
Hovedret: Kalvesteg stegt som vildt med stegte kartofler, rødvinssovs og
Waldorfsalat.  Pris 150.00 kr.
Drikkevarer købes i cafeen.

Kl. 15:00  Kaffe og æblekage

Kl. 15:30 Underholdning og lotteritrækning

Tilmelding senest onsdag den 23. oktober 2019 direkte til caféen, Tlf. 24 21 30 83.
Tilmelding er bindende.

Vel mødt!
Aktivitetsudvalget

Bådoptagning 2019

Datoer for bådoptagning er i kalenderen, men  her kommer en samlet oversigt.
Alle dage fra kl. 8.00

Torsdag d. 26. september
Lørdag d. 5. oktober
Fredag d. 11. oktober
Onsdag d. 16. oktober
Lørdag d. 26. oktober
Onsdag d. 6. november
Onsdag d. 13. november

Tupperware

Er du interesseret i at deltage i et Tupperware arrangement med  ting, der er tilpasset den snævre plads på en båd, er der mulighed d. 18. juni i klubhuset.

Læs mere her .

Aktivitetetsgruppen

Standerhejsning

SHS/HBK – fælles standerhejsning
Lørdag den 6. april 2019

Kl. 13.00. Klubberne ved hver deres stander
                               Stander op, med tale af formanden m.m.
                          Klubben byder samtidig på en lille en.

   Kl. 13.30. Fællesspisning for begge klubber
                     Café Mågens Frokostbuffet.
                     Pris pr. kuvert kr. 120,-      

                                            Tilmelding i Café Mågen – eller på 4071 7270