Standerhejsning 2023

       Invitation til fælles Standerhejsning for

       HBK/SHS

 Lørdag, den 22. april 2023 klokken 13.00.

 Klubberne gi´r en lille én til halsen

 Bagefter er der fællesspisning i klubhuset, hvor TRIVSEL inviterer på

 3 stk. smørrebrød og 1 øl/vand.

 Tilmelding til spisning nødvendig: Send SMS til Jette Thøgersen 20734380

 Deadline 20.04.2023

 HUSK generalforsamling i S/I Greve Marina 20.04.2023
Tilmelding kan ske på generalforsamlingen

Ø-udvalget orienterer

Ø-udvalget, Mågen, inviterer hermed til orienteringsmøde om årets og fremtidens gang på øen.

Vi vil bl.a. fortælle om fremtidsplaner på kortere og længere sigt, orientere især nye medlemmer om Greve Marinas opbygning i forhold til økonomi og ansvar, samt høre medlemmernes ønsker og idéer for vores havneø.

Mødet finder sted i klubhuset torsdag den 2. marts fra klokken 19 – 21, hvor vi også vil sørge for kaffe / the og lidt sødt til ganen.

 Vel mødt !!

Venlig hilsen 
Ø-udvalget, Mågen

Navne på Ø-udvalgets medlemmer pt:
Marianne Pedersen
Bjørn B. Nielsen
Henrik Dalgaard
Bjarne Henriksen
Suppleanter: Dardo Allen og Jette Thøgersen

Duelighedsbevis

Nu har du mulighed for at få den teoretiske del af Duelighedsbeviset!

SHS, HBK og Greve Sejlklub giver dig nu muligheden for et kursus i den teoretiske del af Duelighedsbeviset via Water Games i Vallensbæk havn.

Water Games tilbyder kurset til de tre klubbers medlemmer til en specialpris: kr. 1500 + prøve: kr. 500., i alt kr. 2000.

Kurset kræver minimum 7 deltagere og vil blive gennemført, hvis der er et tilstrækkelig antal deltagere.

Kurset kan gennemføres enten som et weekend-kursus af 17 timers varighed (fredag 18-21, lørdag 10-17, søndag 10-17), alternativt kan det gennemføres over 5 aftner.

Er du interesseret, så send en mail til undertegnede.

Er der tilstrækkelig interesserede, vil dit navn og e-mail blive sendt til Water Games, og du vil blive kontaktet direkte af Water Games.

Send mig en mail senest den 23. maj.

Med venlig hilsen

Finn Dalhoff
finn@dalhoff-f.dk