Kontingent

Aktivt medlem 650,00 kr
Familiemedlem 750,00 kr
Passivt medlem 300,00 kr
Nye medlemmer – klubhusbidrag 200,00 kr

Skriv et svar