Generalforsamling 2017 – Endelig dagsorden

Den endelige dagsorden for Generalforsamlingen d. 17. marts 2017 kan ses her

Forslag til generalforsamlingens punkt 4 kan  ses her