Kategoriarkiv: Nyt fra bestyrelsen

Standerhejsning

SHS/HBK – fælles standerhejsning
Lørdag den 6. april 2019

Kl. 13.00. Klubberne ved hver deres stander
                               Stander op, med tale af formanden m.m.
                          Klubben byder samtidig på en lille en.

   Kl. 13.30. Fællesspisning for begge klubber
                     Café Mågens Frokostbuffet.
                     Pris pr. kuvert kr. 120,-      

                                            Tilmelding i Café Mågen – eller på 4071 7270

SHS generalforsamling 2019

SHS indkalder til Ordinær Generalforsamling

Fredag den 15. marts, kl. 19.00 i klubhuset på Havneø Mågen

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2018
 3. Forelæggelse af regnskab for 2018 til godkendelse
 4. Behandling af eventuelle indkomne forslag
 5. Forelæggelse af budget for det kommende år
 6. Fastlæggelse af kontingent og indskud for det kommende år
 7. Valg af formand for en periode af 2 år i ulige årstal. På valg: Finn Dalhoff
 8. Valg af kasserer for en periode af 2 år i lige årstal. Ikke relevant.
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode på to år
  På ulige årstal: Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant. På valg: Johannes M. Bührmann til bestyrelsen og Kaj Krogh som suppleant.
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg: Inger Lind og Per Henriksen som revisorer, og Hans Otto Thøgersen som revisorsuppleant.
 11. Valg til havnebestyrelsen for S/I Greve Marina
  På ulige årstal: 1 bestyrelsesmedlem. På valg: Marianne Pedersen
 12. Valg af medlemmer til udvalg.
     Infoudvalg: På valg: Ib Christiansen, Jørgen Lind, Finn Dalhoff og Svend Röttig
     Sejladsudvalg: På valg: Jørgen Lind og Steen Jørgensen.
     Aktivitetsudvalg: På valg: Bente Henriksen
 13. Eventuelt

Mød op til generalforsamlingen og få en gratis SHS-stander.

Vel mødt
Bestyrelsen.

Glædelig Jul

Billedresultat for julenisser

Kære SHS’er

I ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår

Som traditionen byder, mødes vi på årets sidste dag, den 31. december, kl. 12.00 i klubhuset til vin og kransekage.

Med ønsket om en god 2019 sæson

Bestyrelsen
SHS

Persondataforordningen

Dine private oplysninger hos SHS

Persondataloven erstattes af persondataforordningen den 25. maj 2018. Idrætsforeningerne i Danmark har i mange år været underlagt lovregler for behandling af personoplysninger. Men fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler, nemlig EU’s persondataforordning og en ny dansk databeskyttelseslov.

Forordningen medfører en skærpelse af nogle af de pligter, der følger med, når SHS beder om personoplysninger, f.eks. forpligtelser om dokumentation for, hvordan SHS behandler personoplysningerne, og om orientering af dig som medlem af SHS, hvordan disse oplysninger bruges.

Lidt forenklet sagt kræver forordningen, at SHS som dataansvarlig har vurderet forholdene og truffet fornuftige beslutninger. Bestyrelsen har derfor udarbejdet en privatlivspolitik. Denne kan læses her

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at spørge formanden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen”

VETUS – Bådudstyr

Kære SHS’er
Rigtig godt nytår til alle.
Vi lægger hårdt fra land, med klubaften torsdag d. 1. februar, hvor Vetus kommer og fortæller om deres produkter.
Du kan se mere om arrangementer her (link til pdf).
Det er et fælles arrangement mellem SHS og HBK og alle er velkommen.
Da der vil blive serveret kaffe og kage må du gerne maile til finn@dalhoff-f.dk om du / I deltager.

Med sejler hilsen

Finn

 

Ekstraordinær Generalforsamling 2017

På den ordinære generalforsamling d.11. marts 2017 blev forslaget om ændring af  vedtægternes §§ 4 og 12 vedtaget, men der var ikke nok medlemmer til stede til at forslaget kunne vedtages endeligt. Derfor indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling:

SHS indkalder til Ekstraordinær Generalforsamling

Lørdag d. 8 april 2017 kl. 13.00 i klubhuset på Havneøen Mågen

Dagsorden for Generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af reviderede klubvedtægter
3. Eventuelt

Se forslag til de ny vedtægter her

Klubaften

Nu hvor bådene er kommet på land og standeren er taget ned indskrænker vi klubaftenerne til første tirsdag i måneden.

Første gang er tirsdag d. 6. december.

Kom og deltag i snakken og husk at medbringe kaffe / the til eget forbrug.

Stander ned

Kære sejlere,

Bådene er ved at komme på land, og standeren skal ned. Som tidligere annonceret, sker det lørdag den 12. november 2016 kl. 14.00 .

Efter nedtagningen serveres som sædvanlig ” en lille en” med efterfølgende buffet. Da cafeen er lukket, bedes I selv medbringe følgende:  tallerkener, bestik, glas, kopper samt kaffe/te og drikkevarer (vin , øl, vand etc).

Under spisningen vil der være en lille konkurrence, og efter frokosten afholdes som sædvanlig lotteri med flotte præmier.

Pris for buffet DKK 150,- per person, betales til Bente  inden buffeten starter.

Tilmelding til buffeten. Venligst send en mail til Bente Henriksen på følgende mailadresse: Rugbjerg2@gmail.com.

Tilmelding til buffet senest 4.11.2016. Bemærk at tilmeldingen er bindende.

Håber vi ses!

Aktivitetsudvalget