Kategoriarkiv: Alle

Hyggekap

Hyggekap er en uformel kapsejlads for sejlere i Hundige Havn, og alle kan være med. Der sejles efter almindelige søvejsregler, og det er gratis. Der indbydes til informations- og skippermøde torsdag d. 19. april 2017 kl. 19.00 i SKB’s klubhus på Hejren. Se indbydelsen her

Indkaldelse til Generalforsamling

SHS indkalder til Ordinær Generalforsamling

Fredag den 16. marts, kl. 19.00 i klubhuset på Havneø Mågen

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2017
 3. Forelæggelse af regnskab for 2017 til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
  Igen i år er det nødvendigt med en opdatering af SHS’s vedtægter. Dette skyldes, at havnens generalforsamling i 2017 vedtog en navneændring, hvorved S/I Hundige Havn skiftede navn til S/I Greve Marina. Eftersom SHS hjemsted beskrives i vedtægterne, er en opdatering påkrævet, således at hjemstedet betegnes ved rette navn. Dette medfører at § 1-2-4-8-11 konsekvensrettes med hensyn til hjemhavn, således at SHS er hjemmehørende på Havneøen Mågen i S/I Greve Marina.
  Ændringerne i vedtægterne bliver derfor ikke sendt til afstemning, da navneændringen af havnen er vedtaget og SHS ikke har yderligere indflydelse på dette.Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 5. Forelæggelse af budget for det kommende år
 6. Fastlæggelse af kontingent af og indskud for det kommende år.
 7. Valg af formand. Ikke relevant, da formanden er valgt for en toårig periode  i 2017
 8. Valg af kasserer for en periode af 2 år. På valg er Hans Kofoed.
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode på to år
  På lige årstal: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. På valg er Steen Jørgensen og Bente Henriksen til bestyrelsen og Marianne Pedersen som suppleant.
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg er Inger Lind og Per Henriksen som revisorer, og Hans Otto Thøgersen som revisorsuppleant.
 11. Valg til havnebestyrelsen for S/I Greve Marina
  På lige årstal; 1 suppleant. På valg er Arne Nielsen
 12. Valg af medlemmer til udvalg.
  Infoudvalg: Ib Christiansen, Jørgen Lind, Finn Dalhoff og Svend Röttig
  Sejladsudvalg: Jørgen Lind og Steen Jørgensen.
  Aktivitetsudvalg: Bente Henriksen
  Medlem af Havnebestyrelsen: Marianne Pedersen modtager genvalg
 13. Eventuelt

Mød op til generalforsamlingen og få en gratis SHS-stander.

Vel mødt

Bestyrelsen.

 

Fregatten Peder Skram – Rundvisning

Peder-Skram-ved-Elefanten.jpg

—  Arrangementet er aflyst på grund af manglende tilslutning   —

SHS arrangerer i samarbejde med de øvrige klubber i Greve Marina en tur med rundvisning på Fregatten Peder Skram:

Dato:            Søndag den 18 marts 2018, kl. 14:00

Pris:              kr. 2100,- (fast pris pr. hold af 10 deltagere)

Sted:             Elefanten, 1439 København K (Marinestation Holmen)

Tilmeldingsfrist: torsdag den 22. februar 2018.

Tilmelding til: Arne Nielsen
Mail:             dyrlund@post8.tele.dk

En guided tur koster kr. 2.100 pr. hold af 10 deltagere. Holdstørrelsen bør ikke være større end 10, hvis man skal kunne høre og se hvad guiden fremviser.

Tilmelding er bindende og med forudbetaling

Læs mere om besøget her

VETUS – aflysning

Beklager at klubaftenen den 1. februar med Vetus blev aflyst, og at du måtte køre forgæves.:oops:

Vetus ringede 40 min. før vi skulle mødes og meldte afbud.

Til gengæld kunne SHS byde på en kop kaffe i cafeen, så turen ikke var helt forgæves.

Finn

Glædelig Jul

Kære SHS’er

I ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår

Som traditionen byder mødes vi på årets sidste dag, den 31. december, kl. 12.00 i klubhuset til vin og kransekage.

Med ønsket om en god 2018 sæson

Bestyrelsen
SHS

Stander ned og afriggerfest

Husk der er standernedtagning Lørdag d, 18. november 2017.

Som sædvanlig fejres det med lidt godt at spise bagefter, og dagens program er som følger:

Kl. 14:00      Formanden tager standeren ned.

Kl. 14.10      serveres ”en lille en”.  Indtil frokosten serveres, kan der købes lodder til lotteri samt betaling for den bestilte mad direkte til cafeen.

Kl. 14.30      Caféen serverer frokost. Den består af rødt oksekød og glaseret skinke med flødekartofler/ristede kartofler, sovs og salat.

Efterfølgende er der underholdning og lotteri samt kaffe og kage på klubbens regning.

Pris 150,- kroner per person.

Tilmelding senest 15. november 2017 direkte til caféen (Tlf. 30 96 30 70)

Håber vi ses!

Aktivitetsudvalget

Klubaften, hvordan sparer vi penge som bådejer

Årets første tema klubaften må blive det helt store tilløbsstykke. Peter Kragh er en gør-det-selv-entusiast og bådejer, der til daglig arbejder med at finde billige brugerløsninger. Han kommer og leder en work-shop:

Onsdag d 11. oktober 2017 kl. 19.00 i klubhuset.

Snyd ikke dig selv for dette, se en detaljeret beskrivelse her

BOATFLEX

Nu kan man leje båd på Airbnb-måden.

Det er nu muligt at komme ud og sejle uden at have adgang til egen båd. Det har selvfølgelig altid været muligt, at leje båd på hel normal vis, men nu er der kommet et tiltag, der minder om den velkendte måde, som mange lejer værelser/huse på, når de er på rejse. Metoden hedder BOATFLEX, og du kan læse om metoden ved at klikke her .

Og mere information findes på deres hjemmeside: www.boatflex.com