Forfatterarkiv: Administrator

Ekstraordinær Generalforsamling 2017

På den ordinære generalforsamling d.11. marts 2017 blev forslaget om ændring af  vedtægternes §§ 4 og 12 vedtaget, men der var ikke nok medlemmer til stede til at forslaget kunne vedtages endeligt. Derfor indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling:

SHS indkalder til Ekstraordinær Generalforsamling

Lørdag d. 8 april 2017 kl. 13.00 i klubhuset på Havneøen Mågen

Dagsorden for Generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af reviderede klubvedtægter
3. Eventuelt

Se forslag til de ny vedtægter her

Elinstallationer i båden

I samarbejde med HBK indbydes til et foredrag om elinstallationer søndag d. 19. februar 2017 kl. 13.00 i klubhuset på Mågen. Se indbydelse her

Bemærk at Café Mågen er åben og at der ønskes tilmelding til HBK

 

Glædelig Jul

Billedresultat for julemand clipart

Kære sejlerkammerater

Alle medlemmer af SHS ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Traditionen tro mødes vi på årets sidste dag, den 31. december, kl. 12.00
i klubhuset til vin og kransekage.

Der bliver anledning til at byde vores nye bestyrer af klubhuskøkkenet velkommen..

Med ønsket om en rigtig god sejlsæson i det nye år.

Bestyrelsen

Stander ned

Kære sejlere,

Bådene er ved at komme på land, og standeren skal ned. Som tidligere annonceret, sker det lørdag den 12. november 2016 kl. 14.00 .

Efter nedtagningen serveres som sædvanlig ” en lille en” med efterfølgende buffet. Da cafeen er lukket, bedes I selv medbringe følgende:  tallerkener, bestik, glas, kopper samt kaffe/te og drikkevarer (vin , øl, vand etc).

Under spisningen vil der være en lille konkurrence, og efter frokosten afholdes som sædvanlig lotteri med flotte præmier.

Pris for buffet DKK 150,- per person, betales til Bente  inden buffeten starter.

Tilmelding til buffeten. Venligst send en mail til Bente Henriksen på følgende mailadresse: Rugbjerg2@gmail.com.

Tilmelding til buffet senest 4.11.2016. Bemærk at tilmeldingen er bindende.

Håber vi ses!

Aktivitetsudvalget

Dansk Søredningsselskab – en ven i nøden

Hjem
har siden 2004 hjulpet fritidssejlere og andre bådejere i knibe og assisteret det officielle redningsberedskab SAR – Search And Rescue.

Vallensbæk Sejlklub har til deres første klubaften d. 3. november inviteret Stationsleder Jan Thorst fra Køge Stationen til at fortælle om DSRS arbejde og opgaver, blandt andet om nogle af de redningsaktioner, som stationen i Køge har deltaget i.

Vi har fra VSK modtaget flg.:

Vi tror, at emnet kan have interesse for medlemmerne af alle klubberne i Bugten og inviterer jer derfor til at deltage.
Det foregår torsdag den 3. november kl. 19 til ca. 21.30 i VSK’s klublokale (over Restaurant Krabben) på Vallensbæk Havn, og der er naturligvis fri adgang.
Link til opslag om klubaftenen på VSK’s hjemmeside her.

Bådoptagning

Der vil her i efteråret blive bådoptagning på følgende datoer, alle dage fra kl. 8.00

Lørdag d. 1. oktober
Lørdag d. 8. oktober
Fredag d. 14. oktober
Lørdag d. 29. oktober
Onsdag d. 9. november
Fredag d. 18. november
Lørdag d. 26. november

30 sømil Cup

Køge Sejlklub afholder d. 25. september en kapsejlads på 30 sømil. Der er flere løb, bl.a. et for familiebåde, dvs. der kræves ikke kapsejlads licens. Det svarer til vores Hyggekap.

Se mere på vedlagte plakat her