Klubaften

Sejlsæsonen er skudt i gang og alle bådene har fået vand under kølen.

Dens sidste klubaften i foråret er derfor afholdt og vi mødes igen i skolestuen til kaffe, kage og snak tirsdag d. 8. august.

Vi mødes på havnen og i bådene

Rigtig god sommer og god vind

Oprydning på Mågen

Søndag den 11. juni giver vi havneøen forårets ”ansigtsløftning”.

Kom og vær med.

Vi mødes til morgenkaffe og briefing klokken 09.00, arbejder nogle timer og spiser så et stykke brød sammen og glæder os over dagens resultat.

Vel mødt!!!!
Ø-udvalget

Møde om “Vild med Vand”

Vild med vand – havneøens dag
Som det sikkert efterhånden er alle bekendt, afholder vi havneøens dag

 søndag den 27.august .

På nuværende tidspunkt har vi nogle idéer, samt nogle aktører på plads, men hvad synes du, dagen skal indeholde??
Kom og lad os høre dine idéer, samt hvad du eventuelt selv kan byde ind med på øens dag til august.

Vi mødes onsdag den 24. maj klokken 19.00 i klubhuset og udveksler idéer mm.

Vild med vand-udvalget                                                                                    

                                                                

Kapsejlads

 

Foråret nærmer sig, og det bliver snart tid til at få båden i vandet. Har du lyst til lidt udfordring og andet end “bare” at sejle rundt i Køge Bugt, er der flere muligheder for at sejle kapsejlads.

Hyggekap er en uformel kapsejlads for sejlere i Hundige Havn, og alle kan være med. Der sejles efter almindelige søvejsregler, og det er gratis. Der indbydes til informations- og skippermøde d. 20. april 2017 kl. 19.00 i klubhuset på Mågen. Se indbydelsen her

Aftensmatch arrangeres af Køge Bugt Kredsen og er en seriøs kapsejlads, hvor der kræves målerbrev. Se nærmere om tidspunkter og betingelser i invitationen her.

SHS – Tegningsret – § 12 – Version: 2.0

 

Efter forslag fra bestyrelsen vedtog SHS på sin generalforsamlingen 2017 at slette følgende sætning i vedtægterne:

”Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer” –

Efterfølgende udsteder formanden en generalfuldmagt til kassereren så han kan disponere selvstændigt over foreningens midler.

Vedtægternes regler for tegningsret – efter ændringen – lyder således:

”Foreningen tegnes af formanden”

De nærmere regler vedrørende tegningsret er fastsat af generalforsamlingen. Disse regler kan IKKE omgås/suppleres ved, at formanden udsteder en generalfuldmagt til en kasserer eller til andre medlemmer af bestyrelsen. En sådan fuldmagt har ingen retsvirkning. Såfremt kassereren eller andre – i en given situation – skal disponere foreningens midler, vil dette kræve en ny fuldmagt fra formanden i hvert enkelt tilfælde.

I forholdet til Danske Bank vil dette betyde, at kassereren fortsat IKKE egenhændigt kan betale de løbende regninger via Netbank. Han har fortsat IKKE tegningsret i medfør af vedtægterne – intet er ændret i forholdet til Danske Bank.

Men det er dog det mindste problem. Det reelle problem er, at enhver sikkerhed mod svindel og underslæb fra enkelt personer – hvilket desværre alt for ofte sker – efter ændringen, er fjernet fra vedtægterne. Risiko for svindel og underslæb tages meget alvorlig i mere seriøse foreninger, derfor indeholder deres vedtægter bestemmelser om, at foreningen KUN kan tegnes af to personer i fællesskab.

Denne alvor er tydeligt ikke gældende i SHS, hvilket bl.a. fremgår af følgende bemærkning på generalforsamlingen – ” Hvis banken er tilfreds, kan vi vel alle være tilfredse.”

Løsningen er fortsat:

Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer. Kassereren kan – via netbank – efterfølgende og egenhændigt, betale de løbende regninger i forbindelse med ovennævnte dispositioner.

Aa. Jaenicke

Ekstraordinær Generalforsamling 2017

På den ordinære generalforsamling d.11. marts 2017 blev forslaget om ændring af  vedtægternes §§ 4 og 12 vedtaget, men der var ikke nok medlemmer til stede til at forslaget kunne vedtages endeligt. Derfor indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling:

SHS indkalder til Ekstraordinær Generalforsamling

Lørdag d. 8 april 2017 kl. 13.00 i klubhuset på Havneøen Mågen

Dagsorden for Generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af reviderede klubvedtægter
3. Eventuelt

Se forslag til de ny vedtægter her

SHS – Generalforsamling 2017 – Vedtægtsændring – § 12

Tegningsret – Indledende bemærkninger:

Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår af vedtægterne, hvem der kan tegne foreningen økonomisk. Man regner selvfølgelig aldrig med, at man selv vil blive en af de foreninger, hvor formanden eller kassereren ”er løbet med kassen”, men det sker desværre alt for ofte, og det er hver gang en ulykkelig situation – både for foreningen men også for den person, der har brugt foreningens penge.

Hvis man skal sikre sig bedst muligt mod svindel og underslæb, er løsningen at skrive i sine vedtægter, at foreningen kun kan tegnes af to personer i fællesskab.

De nuværende vedtægter, § 12 sidste afsnit, er helt i overensstemmelse med ovenstående.

  1. Foreningen tegnes af formanden.
  2. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer.
  3. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i foreningen.

Efter indsigelse fra Danske Bank, vedrørende kassererens løbende betalinger via Netbank, foreslår bestyrelsen, at sætningen – ”Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift fra såvel formand som kasserer” – slettes. Hvorefter formanden giver kassereren en fuldmagt!!

Helt ærligt – det er direkte uansvarligt.

Problemstillingen i forbindelse med kassererens betaling af løbende regninger, via netbank, kan IKKE løses ved at fjerne sætningen: ”Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer” – fordi vedtægternes beskyttelse mod svindel og underslæb derved samtidigt forsvinder.

Problemstillingen er, at man blander 2 ting sammen i forbindelse med netbank.

1) Indkøb (beslutning om) af diverse varer og tjenesteydelser, der – jfr. vedtægterne – der kræver underskrift/godkendelse af såvel formand som kasserer, og

2) Betaling (efterfølgende) for ovennævnte varer og tjenesteydelser, f. eks. via netbank. Gennemførelse af disse betalinger kræver IKKE underskrift/godkendelse af såvel formand som kasserer.

Der fremsættes herved nedenstående ændringsforslag til § 12, sidste afsnit, til bestyrelsens forslag:

  1. Foreningen tegnes af formanden. (Uændret)
  2. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer. Kassereren kan – via netbank – efterfølgende og egenhændigt, betale de løbende regninger i forbindelse med ovennævnte dispositioner. (Tilføjelse)
  3. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening. (Uændret)

Aage Jaenicke – SHS