Det “nye” mastehus – Forbud eller kapacitet?

Det lokale Ø-udvalg har nedlagt et forbud mod, at master under 12 meter placeres i det nye mastehus. Disse master henvises til det gamle mastehus, hvor der som bekendt ikke findes taljer til håndtering af master.
Denne beslutning søges begrundet med, at der ikke er plads i det nye mastehus, hvis man er sent ude. En nærmere gennemgang af indretning og placering af master – januar måned – afslører, at dette – i givet fald – må tilskrives 2 forhold:
1) De nuværende mastehylder er anbragt med en unødvendig stor lodret afstand.
2) De enkelte master er placeret uden nogen form for struktur, hvilket medfører, at et betydeligt antal hyldemeter er uanvendelige.
Anm.: Der henvises til fremsendt forslag til SHS’s generalforsamling 2017.
Løsning 1)
Afstanden mellem de enkelte hylder justeres ned til det nødvendige. Efterfølgende kan der placeres 1 hylde ekstra pr. sektion – i alt 4 nye hylder. 4 hylder – placeret samlet – reserveres til master på op til 10 meter. Hver af disse hylder kan rumme 6 master (2 x 3) i alt 24 master. Ved dette tiltag opnås en betydelig forøgelse af mastehusets samlede kapacitet samt, at mindre master ikke ligger i vejen for de lange master, ved at spærre en hylde i dens fulde længde på ca. 19 meter.
-o-o-o-
En hurtig optælling af master – februar måned – viser, at der er placeret ca. 69 master i mastehuset. Heraf er flere UNDER 12 meter. De er fordelt med hhv. 18 – 14 – 13 og 24 i hver sektion. Antallet på de enkelte hylder varierer fra 1 til 6 master!!
Løsning 2)
En struktureret placering af de lange master – på de nuværende 24 hylder – herunder bl.a., at bomme placeres i forlængelse af masten på de 19 meter lange hylder – IKKE ved siden af masten – hvor de blokerer for den næste mast – vil forøge mastehusets kapacitet yderligere. Med i gennemsnit på 3 master pr. hylde vil der være plads til 72 lange master i mastehuset.
Mastehusets kapacitet vil herefter være: 24 korte- og 72 lange master= 96 master.
Grundlaget for at forbyde bådejere, med master under 12 meter, at benytte havnens nye mastehus, og adgang til taljer, ses således ikke at være til stede.

Aa. Jaenicke – Medlem af SHS

Elinstallationer i båden

I samarbejde med HBK indbydes til et foredrag om elinstallationer søndag d. 19. februar 2017 kl. 13.00 i klubhuset på Mågen. Se indbydelse her

Bemærk at Café Mågen er åben og at der ønskes tilmelding til HBK

 

Glædelig Jul

Billedresultat for julemand clipart

Kære sejlerkammerater

Alle medlemmer af SHS ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Traditionen tro mødes vi på årets sidste dag, den 31. december, kl. 12.00
i klubhuset til vin og kransekage.

Der bliver anledning til at byde vores nye bestyrer af klubhuskøkkenet velkommen..

Med ønsket om en rigtig god sejlsæson i det nye år.

Bestyrelsen

Klubaften

Nu hvor bådene er kommet på land og standeren er taget ned indskrænker vi klubaftenerne til første tirsdag i måneden.

Første gang er tirsdag d. 6. december.

Kom og deltag i snakken og husk at medbringe kaffe / the til eget forbrug.

Stander ned

Kære sejlere,

Bådene er ved at komme på land, og standeren skal ned. Som tidligere annonceret, sker det lørdag den 12. november 2016 kl. 14.00 .

Efter nedtagningen serveres som sædvanlig ” en lille en” med efterfølgende buffet. Da cafeen er lukket, bedes I selv medbringe følgende:  tallerkener, bestik, glas, kopper samt kaffe/te og drikkevarer (vin , øl, vand etc).

Under spisningen vil der være en lille konkurrence, og efter frokosten afholdes som sædvanlig lotteri med flotte præmier.

Pris for buffet DKK 150,- per person, betales til Bente  inden buffeten starter.

Tilmelding til buffeten. Venligst send en mail til Bente Henriksen på følgende mailadresse: Rugbjerg2@gmail.com.

Tilmelding til buffet senest 4.11.2016. Bemærk at tilmeldingen er bindende.

Håber vi ses!

Aktivitetsudvalget

Dansk Søredningsselskab – en ven i nøden

Hjem
har siden 2004 hjulpet fritidssejlere og andre bådejere i knibe og assisteret det officielle redningsberedskab SAR – Search And Rescue.

Vallensbæk Sejlklub har til deres første klubaften d. 3. november inviteret Stationsleder Jan Thorst fra Køge Stationen til at fortælle om DSRS arbejde og opgaver, blandt andet om nogle af de redningsaktioner, som stationen i Køge har deltaget i.

Vi har fra VSK modtaget flg.:

Vi tror, at emnet kan have interesse for medlemmerne af alle klubberne i Bugten og inviterer jer derfor til at deltage.
Det foregår torsdag den 3. november kl. 19 til ca. 21.30 i VSK’s klublokale (over Restaurant Krabben) på Vallensbæk Havn, og der er naturligvis fri adgang.
Link til opslag om klubaftenen på VSK’s hjemmeside her.

Bådoptagning

Der vil her i efteråret blive bådoptagning på følgende datoer, alle dage fra kl. 8.00

Lørdag d. 1. oktober
Lørdag d. 8. oktober
Fredag d. 14. oktober
Lørdag d. 29. oktober
Onsdag d. 9. november
Fredag d. 18. november
Lørdag d. 26. november

30 sømil Cup

Køge Sejlklub afholder d. 25. september en kapsejlads på 30 sømil. Der er flere løb, bl.a. et for familiebåde, dvs. der kræves ikke kapsejlads licens. Det svarer til vores Hyggekap.

Se mere på vedlagte plakat her

Klubaften

SHS klubaften har skiftedag. Fremover mødes vi i klubhuset over en kop kaffe og til en snak om tirsdagen.

Næste gang bliver tirsdag d. 23. august

God sommer og god vind