Klubaften

SHS klubaften har skiftedag. Fremover mødes vi i klubhuset over en kop kaffe og til en snak om tirsdagen.

Næste gang bliver tirsdag d. 23. august

God sommer og god vind

Havnens dag

Det er på søndag d. 29. maj fra kl. 10.00, at det går løs med

VmV

Se mere på dette link: http://hundige-havn.dk/

 

 

Generalforsamling SI Hundige Havn

Husk – SI Hundige Havn Generalforsamling

Tid: Onsdag d. 27. april 2016 kl. 19.00

Sted: Arenaskolen (Gersagerskolen), Gersager Allé 1, 2670 Greve

Det er kun pladsejere der har stemmeret men mød alligevel talstærkt op.

Hyggekap – Skippermøde

Hyggekap inviterer igen til skippermøde forud for sæsonens sejladser.

Torsdag d. 14. april kl. 19 i klubhuset.

På mødet besluttes bl.a. sejladsregler, antal sejladser, sejladsdatoer mv.
Herudover behandles de forslag der blev indsendt ved sæsonsafslutningen i 2015.

Hvis du vil have indflydelse på hvordan konceptet for 2016 skal se ud, skal du bare møde op.

Invitationen finder du HER

Med venlig hilsen
Hyggekapudvalget

Reviderede vedtægter

Bestyrelsen har modtaget forskellige kommentarer til det udsendte forslag til nye vedtægter. Disse er blevet indarbejdet i en version 12, dateret 9. april 2016, som kan ses her.
Det er denne version, der skal behandles på den Ekstraordinære Generalforsamling d. 9. april 2016.

Ekstraordinær Generalforsamling

Der er tidligere indkaldt til Ekstraordinær Generalforsamling lørdag d. 9. april 2016 kl. 12.00 i klubhuset med flg. dagsorden: Vedtagelse af nye Vedtægter.

Efter den ordinære generalforsamling er vedtægterne blevet redigeret, og foreligger nu på hjemmesiden til gennemlæsning.

De nuværende Vedtægter kan ses her.
Det nye forslag med angivelse af rettelser i rødt kan ses her
Det færdige forslag kan ses her

Standerhejsning

HUSK       VIGTIG    KORT FRIST

Ekstraordinær generalforsamling lørdag den 9. april, kl.12.00
Standerhejsning kl. 14.00.
Derefter serverer Cafe mågen frokost
Tilmelding til frokost på Cafe Mågens telefonnummer 60 52 29 13 senest mandag d. 4. april.
Der bliver serveret fire stk mad til kr. 70.  Der kan købes drikkevarer.
Derefter giver klubben kaffe og kage.
Venlig hilsen
Aktivitetsudvalget.

Ekstraordinær Generalforsamling

På generalforsamlingen d. 18-03-2016 blev forslaget om nye vedtægter behandlet. Der kom flere forslag til ændringer, og der var ikke nok medlemmer til stede, til at forslaget kunne vedtages endeligt.

Der indkaldes derfor til en ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 9. april 2016 kl. 12.00 i klubhuset med flg. dagsorden:  Vedtagelse af nye vedtægter.

En rettet udgave af vedtægterne forventes at blive lagt på hjemmesiden til gennemsyn en uges tid før den ekstraordinære generalforsamling.